Tvister som rör pengar

För att kunna bistå klienter med uppdaterad och djup juridisk kunskap är Juristfirman Lai & Partner specialiserad på förmögenhetsrätt och processrätt. Det betyder att firman så gott som uteslutande arbetar med ekonomiska tvistemål. Här nedan ser du några områden inom förmögenhetsrätt där Juristfirman Lai & Partner ofta anlitas som juridiskt ombud.

Fastighetsrätt

Fel i en fastighet är en vanlig källa till tvistemål. Det kan handla om mögel och andra fuktrelaterade skador, byggfel, förekomst av radon, fel på elinstallationerna, dräneringen, eller andra VVS-installationer. Eller rent av avvikelser mot en angiven boarea.

Tvist kring dolda fel

Köparens och säljarens ansvar vid en fastighetsförsäljning regleras i fastighetsrätten. När konflikt uppstår efter en försäljning handlar det ofta om att man hittat fel på huset. En köpare vill då hävda att det rör sig om dolda fel, medan säljaren hänvisar till köparens undersökningsplikt. Ett dolt fel blir det ofta diskussion om. Var felet dolt eller synligt, vems är ansvaret - köparens, säljarens, mäklarens eller besiktningsmannens? I tvister kring dolda fel är en kunnig jurist en nödvändighet.

Arbetsrätt

Har du blivit avskedad eller uppsagd på felaktiga grunder? Eller kanske tvingats säga upp personal och blivit ifrågasatt för detta? Inom den komplexa arbetsrätten regleras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Juristfirman Lai & Partner har erfarenheter från att företräda såväl arbetsgivare som arbetstagare. Läs mer om tvist kring uppsägning här.

Köprätt

Är varan levererad på rätt sätt, i rätt tid? Eller har den skadats under transporten, försenats eller är det rent av fel vara. Köpare och säljare inte alltid överens om vad som levererats och vad som står på fakturan. En tvist kan gälla varor men också tjänster från snickare, rörmokare och elektriker.

Tvist med hantverkare om faktura

Är tjänsten som beställdes hantverksmässigt korrekt utförd? Eller stämmer inte fakturan med det pris ni kommit överens om? När en tvist inte kan lösas på tu man hand är det en god idé att anlita en kunnig jurist så snart som möjligt.

Har du som företagare inte fått betalt för din faktura, finns det motkrav inblandat, eller vill du som kund inte betala? Har du blivit stämd, eller står du inför att gå till domstol för att få rätt? Då kan du behöva hjälp av en jurist.

Fordringsrätt

Juristfirman Lai & Partner kan bistå dig vid skuldebrevsfordringar och fakturafordringar eller vid krav på företrädare för konkurssatta företag. Kontakta oss direkt för en analys av ditt ärende. För en första bedömning per telefon tar vi inte betalt.