Fordringsrätt Göteborg

Lai & Partner kontaktar du när du behöver expertkunskap och rådgivning i en fordringstvist, exempelvis när Du inte fått betalt eller när Du krävs på betalning för ett lån eller annan fordran.

Vad är en fordran och en fordringstvist?

Den som har en rätt att få betalt av någon kallas borgenär och har en fordran på den som ska betala motsvarande skuld, gäldenären.

 

En fordran kan uppstå exempelvis när borgenären utfört arbete för eller lånat ut pengar till någon. Men ibland händer det att personen eller företaget som ska betala, gäldenären, inte gör det och istället bestrider fordringskravet. Skälen till att gäldenären bestrider att betala kan vara olika.

  • Gäldenären kan anse sig inte vara skyldig att betala något över huvud taget eller att betalning redan skett
  • Det belopp som krävs är fel angivet
  • Det finns motkrav som ska kvittas
  • En rätt för gäldenären att innehålla betalning eftersom borgenären inte gjort helt rätt för sig

Oavsett riktigheten i de olika påståendena är påståendena i sig tillräckliga för att det ska uppkomma en tvist. En sådan tvist kallas då för fordringstvist.

 

Fordringsrätt omfattar alla frågor som härrör till fordran och dess uppkomst, innehåll och upphörande. Fordringen i sig kan egentligen ha sitt ursprung inom juridikens i princip alla rättsområden.

Exempel på hjälp inom fordringsrätt

Vi jobbar dock inte med alla rättsområden inom juridiken i vilka fordringar och fordringstvister uppkommer. Nedan är några exempel på fordringstvister i vilka Lai & Partner kan hjälpa till.

  • Du har lånat eller lånat ut pengar - med eller utan skuldebrev
  • Betalningskrav för eller från någon som anser sig ha en fordran och när sådant krav bestrids 
  • Krav som grundas på att någon ingått borgen eller lämnat pant som säkerhet för en fordran
  • Företrädaransvar - när en styrelseledamot för ett aktiebolag under vissa förhållanden kan vara skyldig att betala för aktiebolagets skulder 
  • Preskription av fordran

Kostnadsfri hjälp vid tvist kring fordringsrätt

Lai & Partner i Göteborg bistår klienter i Göteborg och övriga Sverige i fordringstvister. Kontakta mig direkt för en snabbanalys av ditt fordringsärende. För en första bedömning per telefon tar vi inte betalt och jag jobbar med både privatpersoner och företag. Många gånger kan du också få hjälp av ditt försäkringsbolag med att bekosta min fortsatta hjälp. Detta går bra om det finns en rättsskyddsförsäkring som omfattar fordringstvisten.

En första juridisk bedömning kring fordringsrätt

Kontakta Juristfirman Lai & Partner för juridisk rådgivning. Ring 031 - 29 61 22

Kan du få ekonomisk hjälp i tvisten?

Företag & Privatperson - juristhjälp

Rättsskydd och statlig rättshjälp är vanligt förekommande. De kan användas för betalning av stora delar av de kostnader som uppstår när du måste anlita advokat eller jurist.

Läs mer om hur rättsskydd och rättshjälp fungerar när du anlitar Juristfirman Lai & Partner »

BEHÖVER DU JURIDISK RÅDGIVNING ? - LÄMNA DITT MOBILNUMMER SÅ RINGER JAG UPP.

Vill du bli uppringd, lämna ditt mobilnummer så ringer jag upp dig. Jag har öppet 08.00 - 16,00 måndag till fredag. Svarar under kontorstid T. 031 - 29 61 22

Genom att skicka in förfrågan tillåter jag Juristfirman Lai & Partner att använda mina personuppgifter till att fullgöra vårt åtagande och återkoppla till er.