Om Juristfirman Lai & Partner - Est 2004 -

Jag heter Patrik Lai och är utbildad till jurist vid Stockholms universitet. Jag har arbetat på flera olika advokatbyråer i Stockholm och Göteborg och startade 2004 eget med Juristfirman Lai & Partner. Firman är specialiserad på bland annat fastighetsrätt, tvister, dolda fel, förmögenhetsrätt och processrätt och har alltsedan starten bistått klienter såväl i domstol som vid förhandlingsbordet.

Personer som står inför att anlita en jurist har ofta många frågor. Här har jag samlat svaren på några som firman ofta får. Vill du få en professionell juridisk blick på ditt eget unika fall är du alltid välkommen att kontakta mig. Den inledande juridiska rådgivningen är alltid kostnadsfri.

  • Varför behöver man en jurist i ett tvistemål?
  • Är ni rätt jurist för mig?
  • Hur går det till om jag anlitar Juristfirman Lai & Partner?
  • Blir det dyrt?
  • Vilka chanser har jag att vinna?
  • Hur lång tid tar processen?
  • Hur går en tvistemålsrättegång till?
  • Blir det "rättegång"?

Varför behöver man en jurist i ett tvistemål?

I tvistemål är det normalt tre domare som dömer över det som de tvistande parterna påstår och bevisar i målet. Tanken är att domstolen ska vara fullständigt objektiv och rättvis. Men utan skicklig argumentation och processföring är det lätt att komma till korta. Därför räcker det inte att ha rätt ute i verkligheten. Man måste också kunna argumentera för sin sak och bevisa den i rättssalen. En duktig jurist har goda rättskunskaper och hjälper dig att få fram just det som kan vara avgörande för dig.

Är ni rätt jurist för mig?

Det beror på ditt problem och vilket slags fråga du har. Juristfirman Lai & Partner är specialiserad på tvister som gäller pengar. Under de senaste tolv åren har jag alltid haft många pågående processer. Jag är därför inte bara kunnig inom förmögenhetsrätt utan har också gedigen praktisk erfarenhet från domstolssalen. Firman erbjuder juridisk hjälp i Göteborg, men också på annan ort.

Hur går det till om jag anlitar Juristfirman Lai & Partner?

De flesta brukar vilja träffas öga mot öga. Du tar med dig de papper som finns och berättar vad som hänt. Jag gör en bedömning och ger förslag på hur situationen ska hanteras. Tillsammans kommer vi fram till hur ärendet ska handläggas. Men du behöver inte "boka tid hos advokaten" - det går också bra att lämna över ärendet via mejl och telefon.

Blir det dyrt?

Den ekonomiska risken är inte så stor som man kan tro. Rättsskyddsförsäkringen eller eventuell rättshjälp brukar bekosta merparten av kostnaderna. De flesta av mina klienter hamnar i ett bättre ekonomiskt läge efter vårt arbete än om de inte skulle ha tagit min hjälp. De råd jag lämnar brukar klienterna välja att följa. Jag avråder alltid från omöjliga fall. Läs mer om rättsskydd och rättshjälp här.

Vilka chanser har jag att vinna?

Denna fråga ställs alltid. Det går aldrig att säga på förhand. Jag kan lämna en inledande bedömning utifrån de uppgifter du lämnar vid det första tillfället. Men sen måste en ny bedömning göras när motsidan kommer med sina påståenden. Nya uppgifter kan alltid bli överraskningar längs vägen.

Hur lång tid tar rättsprocessen?

Det beror på tingsrätten man hamnar i. Räkna grovt med ett år från stämning till dom i tingsrätt, men ibland kan det ta längre tid. Ska du överklaga till högre instans kan du utgå från att tiden blir den dubbla.

Hur går en tvistemålsrättegång till?

En rättegång inleds med en stämningsansökan. Därefter sker en skriftlig brevväxling där inlagor från båda parter skickas via tingsrätten. Under processen blir det sedan dags för en muntlig förberedelse. Det är ett första möte med två huvudsyften: Dels för att klarlägga vad domstolen ska döma över, dels för att se om parterna kan hitta en överenskommelse. Blir det ingen överenskommelse fortsätter det skriftliga arbetet. Slutligen sätts målet ut till huvudförhandling, vilket i vardagligt tal kallas ”rättegången”. På huvudförhandlingen föredras allt på ett noggrant sätt och vittnen avger sina berättelser. Efter ett par veckor brukar domen meddelas.

Blir det "rättegång"?

Om det blir nödvändigt med en huvudförhandling bestämmer parterna själva. De kan när som helst under processen välja att komma överens istället för att låta tvisten avgöras av domstolen. I nio fall av tio avslutas en tvist med en förlikning i stället för dom.

Detta är mina svar på några generella frågor. Vill du få min professionella bedömning av din situation? Då är du välkommen att kontakta mig. De inledande samtalen är alltid kostnadsfria.

En första bedömning

Kontakta Juristfirman Lai & Partner för juridisk rådgivning. Ring 031 - 29 61 22

Kan du få ekonomisk hjälp i tvisten?

Rättsskydd och statlig rättshjälp är vanligt förekommande. De kan användas för betalning av stora delar av de kostnader som uppstår när du måste anlita advokat eller jurist.

Läs mer om hur rättsskydd och rättshjälp fungerar när du anlitar Juristfirman Lai & Partner »

BEHÖVER DU HJÄLP VID TVIST- LÄMNA DINA UPPGIFTER SÅ ÅTERKOMMER VI.

Ibland har vi svårt att svara i telefon, lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart det är lugnare för oss. Svarar måndag till fredag dagtid.

Ny kund
Kund sedan tidigare
Genom att skicka in förfrågan tillåter jag Juristfirman Lai & Partner att använda mina personuppgifter till att fullgöra vårt åtagande och återkoppla till er.