Har du rätt till rättsskydd eller rätt till rättshjälp?

Att du hamnat i ett tvistemål behöver inte betyda att du måste stå för hela kostnaden själv.

Rättsskydd ingår i många hem- och företagsförsäkringar och i de flesta fastighets-, båt- och fordonsförsäkringar. Rättsskydd kan användas för betalning av såväl dina egna som din motparts kostnader för advokat och utredning. Din del av kostnaden utgörs av en självrisk som anges i försäkringsvillkoren. Juristfirman Lai & Partner är godkänd som ombud i rättsskyddsärenden och ombesörjer hanteringen av rättsskyddsfrågan hos ditt försäkringsbolag.

Statlig rättshjälp beviljas i vissa fall om du saknar försäkringsskydd och tjänar mindre än 260 000 kronor per år. Rättshjälpen täcker endast del av kostnaderna för din egen process, men inte motpartens ersättningskrav om du förlorat målet. Din del av kostnaden utgörs dels av en rådgivningsavgift motsvarande en timmes rådgivning, dels av en rättshjälpsavgift som varierar, bland annat beroende av din inkomst. Juristfirman Lai & Partner är godkänd att förordnas som biträde enligt rättshjälpslagen.