Hjälp med tvister som rör pengar

juridisk hjälp tvist. För att kunna bistå klienter med uppdaterad och djup juridisk kunskap är Juristfirman Lai & Partner i Göteborg specialiserad på förmögenhetsrätt och processrätt. Det betyder att firman så gott som uteslutande arbetar med ekonomiska tvistemål. Här nedan ser du några områden inom förmögenhetsrätt där Juristfirman Lai & Partner ofta anlitas som juridiskt ombud.

Fastighetsrätt - hjälp vid tvister

Fel i en fastighet är en vanlig källa till tvistemål. Det kan handla om mögel och andra fuktrelaterade skador, byggfel, förekomst av radon, fel på elinstallationerna, dräneringen, eller andra VVS-installationer. Eller rent av avvikelser mot en angiven boarea.

Läs mer om fastighetsrätt

Tvist kring dolda fel

Köparens och säljarens ansvar vid en fastighetsförsäljning regleras i fastighetsrätten. När konflikt uppstår efter en försäljning handlar det ofta om att man hittat fel på huset. En köpare vill då hävda att det rör sig om dolda fel, medan säljaren hänvisar till köparens undersökningsplikt. Ett dolt fel blir det ofta diskussion om. Var felet dolt eller synligt, vems är ansvaret - köparens, säljarens, mäklarens eller besiktningsmannens? I tvister kring dolda fel är en kunnig jurist en nödvändighet.

Läs mer om dolda fel

Köprätt

Är varan levererad på rätt sätt, i rätt tid? Eller har den skadats under transporten, försenats eller är det rent av fel vara. Köpare och säljare inte alltid överens om vad som levererats och vad som står på fakturan. En tvist kan gälla varor men också tjänster från snickare, rörmokare och elektriker.

Tvist med hantverkare om faktura

Är du uppe i en tvist med en hantverkare i Göteborg om en faktura? Är tjänsten som beställdes hantverksmässigt korrekt utförd? Eller stämmer inte fakturan med det pris ni kommit överens om? När en tvist med hantverkare inte kan lösas på tu man hand är det en god idé att anlita en kunnig jurist så snart som möjligt.

Har du som företagare inte fått betalt för din faktura, finns det motkrav inblandat, eller vill du som kund inte betala? Har du blivit stämd, eller står du inför att gå till domstol för att få rätt? Då kan du behöva hjälp av en jurist.

Fordringsrätt

Juristfirman Lai & Partner kan bistå dig vid skuldebrevsfordringar och fakturafordringar eller vid krav på företrädare för konkurssatta företag. Kontakta mig direkt för en analys av ditt ärende. För en första bedömning per telefon tar jag inte betalt.

Läs mer om fordringsrätt

Arbetsrätt

Har du blivit avskedad eller uppsagd på felaktiga grunder? Eller kanske tvingats säga upp personal och blivit ifrågasatt för detta? Inom den komplexa arbetsrätten regleras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Juristfirman Lai & Partner har erfarenheter från att företräda såväl arbetsgivare som arbetstagare. Läs mer om tvist kring uppsägning här.

En första juridisk bedömning

Kontakta Juristfirman Lai & Partner för juridisk rådgivning. Ring 031 - 29 61 22

Kan du få ekonomisk hjälp i tvisten?

Rättsskydd och statlig rättshjälp är vanligt förekommande. De kan användas för betalning av stora delar av de kostnader som uppstår när du måste anlita advokat eller jurist.

Läs mer om hur rättsskydd och rättshjälp fungerar när du anlitar Juristfirman Lai & Partner »

BEHÖVER DU HJÄLP VID TVIST- LÄMNA DINA UPPGIFTER SÅ ÅTERKOMMER VI.

Ibland har vi svårt att svara i telefon, lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart det är lugnare för oss. Svarar måndag till fredag dagtid.

Ny kund
Kund sedan tidigare
Genom att skicka in förfrågan tillåter jag Juristfirman Lai & Partner att använda mina personuppgifter till att fullgöra vårt åtagande och återkoppla till er.