Kontakta oss för rådgivning inom juridik & tvistlösning

Behöver du hjälp, eller har du en fråga om juridik? Då är du alltid välkommen att kontakta Juristfirman Lai & Partner i Göteborg. Du kan ringa, faxa eller mejla. Jag försöker alltid besvara frågor skyndsamt, senast inom några arbetsdagar.

Vid min kostnadsfria inledande rådgivning blir din fråga besvarad objektivt utifrån aktuell rätt och juridisk praxis. Bedömningen är översiktlig och alltså inte fullständig. Om du vill gå vidare efter denna inledande bedömning råder jag dig till en mer utförlig genomgång, för vilken jag tar betalt.

Meddelande

Ny kund
Kund sedan tidigare
Ingen fil vald

Avsändare

Genom att skicka in förfrågan tillåter jag Juristfirman Lai & Partner att använda mina personuppgifter till att fullgöra vårt åtagande och återkoppla till er.

En första bedömning

Kontakta Juristfirman Lai & Partner för juridisk rådgivning. Ring 031 - 29 61 22

Mail: patrik.lai@laipartner.se

Kan du få ekonomisk hjälp i tvisten?

Rättsskydd och statlig rättshjälp är vanligt förekommande. De kan användas för betalning av stora delar av de kostnader som uppstår när du måste anlita advokat eller jurist.

Läs mer om hur rättsskydd och rättshjälp fungerar när du anlitar Juristfirman Lai & Partner »